Anh Nguyễn Văn Tiến- TGĐ bãi đậu xe Tiên Tiến
Anh Nguyễn Văn Tiến- TGĐ bãi đậu xe Tiên Tiến đánh giá về hệ thống hướng dẫn đỗ xe thông minh:Hệ thống hoạt động tốt, đội ngủ kỹ thuật làm việc nhiệt tình có trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp.