Giỏ hàng trống
NEO RF245 Kiểm soát bãi đỗ xe thông minh
Đầu đọc thẻ khoảng cách xa thế hệ mới của IDTECK với khoảng cách đọc thẻ lên tới 15 m và được ứng dụng vào các giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe và quản lý hàng hóa ra vào kho
RF245-2 Đầu đọc thẻ khoảng cách xa kiểm soát bãi đỗ xe IDTECK
Khoảng cách đọc 2m Cung cấp cho nhiều ứng dụng khác nhau: Quản lý bãi đỗ xe, quản lý tài sản, giám sát nhân viên…
Khả năng đọc nhiều thẻ 30 thẻ/ giây
Góc đọc 90O và có thể up lên 360O bằng module
Thẻ khoảng cách xa theo chuẩn riêng của IDTECK nâng cao tính bảo mật, tránh bị làm giả
Cảnh báo thẻ lỗi, thẻ không hợp lệ
Ngõ ra trực tiếp cho thiết bị cửa tự động, barie…
Lắp đặt ngoài trời. Đạt chuẩn IP66
RF245-3 Đầu đọc thẻ khoảng cách xa kiểm soát bãi đỗ xe IDTECK
Khoảng cách đọc 3m
Cung cấp cho nhiều ứng dụng khác nhau: Quản lý bãi đỗ xe, quản lý tài sản, giám sát nhân viên…
Khả năng đọc nhiều thẻ 30 thẻ/ giây
Góc đọc 90O và có thể up lên 360O bằng module
Thẻ khoảng cách xa theo chuẩn riêng của IDTECK nâng cao tính bảo mật, tránh bị làm giả
Cảnh báo thẻ lỗi, thẻ không hợp lệ
Ngõ ra trực tiếp cho thiết bị cửa tự động, barie…
Lắp đặt ngoài trời. Đạt chuẩn IP66
RF245-5 Đầu đọc thẻ khoảng cách xa kiểm soát bãi đỗ xe IDTECK
Khoảng cách đọc 5m
Cung cấp cho nhiều ứng dụng khác nhau: Quản lý bãi đỗ xe, quản lý tài sản, giám sát nhân viên…
Khả năng đọc nhiều thẻ 30 thẻ/ giây
Góc đọc 90O và có thể up lên 360O bằng module
Thẻ khoảng cách xa theo chuẩn riêng của IDTECK nâng cao tính bảo mật, tránh bị làm giả
Cảnh báo thẻ lỗi, thẻ không hợp lệ
Ngõ ra trực tiếp cho thiết bị cửa tự động, barie…
Lắp đặt ngoài trời. Đạt chuẩn IP66
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
1900 2035