Giỏ hàng trống
IBK700 - Giá đỡ thân khóa thả chốt IDTECK
Giá đỡ thân khóa thả chốt cho cửa kính.
Được sử dụng cho các loại khóa thả chốt
Thích hợp cho cửa kính, kính có độ dày 8 ~ 15mm.
Kích thước: 205(dài) x 58(cao) x 46(rộng) mm  
Vật liệu: Thép không rỉ
Tương thích với khóa: IEB-100/200/300/400/500
IBK600 - Giá đỡ ngậm chốt cho cửa kính
Giá đỡ ngậm chốt cho cửa kính.
Được sử dụng cho các loại khóa thả chốt
Thích hợp cho cửa kính, kính có độ dày 8 ~ 15mm.
Kích thước: 95(dài) x 49(cao) x 39(rộng) mm 
Vật liệu: Thép không rỉ
Tương thích với khóa: IEB-100/200/300/400/500
IBK280ZL - Giá đỡ khóa chữ ZL
Giá đỡ khóa chữ ZL 
Thích hợp cho cửa gỗ, kim loại...
Tương thích với khóa: IEM280 (LED), IEM280D(LED)
IBK180ZL - Giá đỡ khóa chữ ZL
Giá đỡ khóa chữ ZL 
Thích hợp cho cửa gỗ, kim loại...
Tương thích với khóa: IEM180, IEM180D
IBK280UL - Giá đỡ khóa chữ U cho cửa kính
Giá đỡ khóa chữ U cho cửa kính.
Thích hợp cho cửa kính, kính có độ dày 8 ~ 15mm.
Tương thích với khóa: IEM280 (LED), IEM280D(LED)
IBK180UL - Giá đỡ khóa chữ U cho cửa kính
Giá đỡ khóa chữ U cho cửa kính.
Thích hợp cho cửa kính, kính có độ dày 8 ~ 15mm.
Tương thích với khóa: IEM180, IEM180D
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
1900 2035