Giỏ hàng trống
Prox10H - Đầu đọc thẻ proximity chuẩn HID IDTECK
 • Prox10H: Chuẩn đọc thẻ khoảng cách gần tần số là 125 KHz (định dạng IDC, Indala & HID) 
 • Khoảng cách đọc thẻ
 • IDC80: Tới 4 inches (10 cm) 
 • IDC 170: Tới 4 inches (10 cm) 
 • Chuẩn đọc thẻ khoảng cách gần tần số 125 Khz (Mô đun PSK)
 • Có thể được định dạng tùy theo người sử dụng
 • Dễ dàng lắp đặt trên cửa kim loại hoặc trên song cửa
 • Điều khiển loa ngoài 
 • Lắp đặt ngoài trời (Bọc bằng nhựa cứng chắc chắn / IP66) 
 • Bảo hành trọn đời 
 • Chiều phân cực đảo ngược 
 • Dấu hiệu giám sát (tùy chọn) 
 • Tương thích với tất cả các bộ điều khiển của IDTECK
Prox10 - Đầu đọc thẻ proximity chuẩn HID IDTECK
-          Đọc được tất cả các loại thẻ
 -          Chống nước
 -          Bảo hành trọn đời
Đặc điểm chính
 -          Prox10: Chuẩn đọc thẻ khoảng cách gần tần số là 125 KHz (định dạng IDC & Indala)
 -          Khoảng cách đọc thẻ
 -          IDC80: Tới 4 inches (10 cm)
 -          IDC 170: Tới 4 inches (10 cm)
 -          Chuẩn đọc thẻ khoảng cách gần tần số 125 Khz (Mô đun PSK)
 -          Có thể được định dạng tùy theo người sử dụng
 -          Dễ dàng lắp đặt trên cửa kim loại hoặc trên song cửa
 -          Điều khiển loa ngoài
 -          Lắp đặt ngoài trời (Bọc bằng nhựa cứng chắc chắn / IP66)
 -          Bảo hành trọn đời
 -          Chiều phân cực đảo ngược
 -          Dấu hiệu giám sát (tùy chọn)
 -          Tương thích với tất cả các bộ điều khiển của IDTECK
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
1900 2035