Giỏ hàng trống
IEB300 - Khóa thả chốt điện IDTECK
Khóa thả chốt điện có door contact
Cho phép lựa chọn thời gian trễ: 0 / 3 / 6 / 9 sec.
Kích thước: 205(dài) x 35(cao) x 40(rộng) mm     
Điện áp: DC12V/900mA (Start), 150mA (Standby) 
Lực từ hút: 200Kg (440LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy...
Loại khoá: Fail Secure
IEM 500D(LED) - Khóa từ đôi
Khóa từ đôi có door contact
Kích thước: 532(dài) x 67(cao) x 39(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/420mA, DC24V/210mA
Đèn Led báo chế độ của khoá
Lực từ hút: 500 Kg (1,100LBS) 
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM 500(LED) - Khóa từ đơn
Khóa từ đơn có door contact
Kích thước: 266(dài) x 67(cao) x 39(rộng) mm 
Điện áp: DC12V/420mA, DC24V/210mA  
Đèn Led báo chế độ của khoá
Lực từ hút: 500 Kg (1,100LBS) 
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM 280M - Khóa từ đơn có bản lề
Khóa từ đơn có bản lề
Kích thước: 230(dài) x 38(cao) x 26(rộng) mm 
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM 280D(LED) - Khóa từ đôi
Khóa từ đôi có door contact
Kích thước: 500(dài) x 42(cao) x 25(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Đèn Led báo chế độ của khoá
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM-280(LED) - Khóa từ đơn
Khóa từ đơn có door contact
Kích thước: 250(dài) x 42(cao) x 25(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Đèn Led báo chế độ của khoá
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM-280D - Khóa từ đôi IDTECK
Kích thước: 500(dài) x 42(cao) x 25(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM 280 - Khóa từ đơn
Kích thước: 250(dài) x 42(cao) x 25(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM-180D - Khóa từ đôi
Kích thước: 340(dài) x 35(cao) x 21(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/300mA, DC24V/150mA 
Lực từ hút: 180 Kg (400LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM-180 - Khóa từ đơn IDTECK
Kích thước: 170(dài) x 35(cao) x 21(rộng) mm 
Điện áp: DC12V/300mA, DC24V/150mA
Lực từ hút: 180 Kg (400LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
1900 2035